TRIBOS OPEN 2016 RESULT

KIDS

BRANCA/白帯
PRE MIRIM PENA
1.KATSUMI FUKAYAMA(TRUST)
2.KAKO MATSUI(SEKITANI)
3.ALAN OIKAWA(SEKITANI)

MIRIM PLUMA FEMININO
1.ARISA OIKAWA(SEKITANI)
2.KINA MATSUI(SEKITANI)
3.MISAO AOYAMA(TRUST)

MIRIM LEVE FEMININO
1.RYU MORITA(SEKITANI)
2.GIOVANNA NISHIYAMA(SEKITANI)

MIRIM LEVE
1.TAICHI FUKAYAMA(TRUST)
2.KENJI YAMAGUTI(SEKITANI)
3.RYO OMURA(JAWS)

MIRIM PESADO
1.THIAGO FERREIRA(SEKITANI)
2.FELIPE NEMOTO(SEKITANI)

MIRIM SUPER PESADO
1.YUINA KUROYANAGI(TRUST)
2.FELIPE NEMOTO(SEKITANI)

INFANTIL MEIO PESADO
1.YAN NAGATA(SEKITANI)
2.YASUHITO MATSUDA(JAWS)
3.TOUYA HASEGAWA(TRUST)

JUVENIL
1.TOMONARI KUROYANAGI(TRUST)
2.LUCAS MIYAMOTO(SEKITANI)

BRANCA/CINZA 白・灰帯
INFANTIL GALO
1.RYU MORITA(SEKITANI)
2.KENJI YAMAGUCHI(SEKITANI)
3.ANTONIO MEIRELLES(SEKITANI)

INFANTIL PENA
1.RYUHEI SUGIURA(SEKITANI)
2.SAKURA NAGAKUSA(TRUST)

INFANTIL MEDIO FEMININO
1.SARASA OMURA(JAWS)
2.MIZUHO HASEGAWA(TRUST)

INFANTIL MEIO PESADO FEMININO
1.MIZUHO HASEGAWA(TRUST)
2.AKEMI MAITA(JAWS)
3.SACHENKA MATAYOSHI(JAWS)

INFANTO JUVENIL PENA
1.YUJIRO KAWAI(JAWS)
2.FELIPE CEZARINO(SEKITANI GOLD TEAM)

JUVENIL MEDIO FEMININO
1.ISABELA NAKAMURA(TREERUL)
2.KAEDE OMURA(JAWS)

CINZA/AMARELA 灰・黄帯
INFANTIL PLUMA
1.KIRYU SUGIURA(SEKITANI)
2.MELISSA WATANABE(CT)

AMARELA 黄帯
INFANTO JUVENIL GALO
1.VINICIUS SATO(TREERUL)
2.DAICHI IKUTA(TRUST)
3.KOHEI UEDA(SEKITANI)

BLANCA/LARANJA 白・橙帯
JUVENIL MEDIO FEMININO
1.MILENA SAKUMOTO(TREERUL)
2.KAEDE OMURA(JAWS)

AMARELA/LARANJA 黄・橙帯
INFANTO JUVENIL MEDIO
1.LUAN YUDI MARQUES(TREERUL)
2.LUCAS MIYAMOTO(SEKITANI)

TEAM POINT
1.SEKITANI GOLD TEAM 97P
2.TRUST JIU-JITSU 55P
3.TREERUL 36P

ADULTO

BRANCA/白帯

ADULTO GALO
1.DANILO HAMAZAKI(CT)
2.YUZURU OKOSHI(ZENDO-KAI)
3.KIMITAKA TAKEMURA(ZENDO-KAI)

ADULTO PLUMA
1.KOSHI YOSHIDA(YAMAGYM)
2.YOSHIMASA SHIRAI(ZENDO-KAI)
3.TAKASHI FUJII(JAWS)

PENA
1.KEISUKE TAKAYA(JAWS)
2.SHOYA AMANO(KO)
3.RYOTA NAGASE(ZENDO-KAI)

MASTER PENA
1.RYUZO AOYAMA(TRUST)
2.YUSUKE NAGAKUSA(TRUST)
3.MASAHIRO TAKEDA(ZENDO-KAI)

MASTER LEVE
1.TAKENOBU SUZUKI(NEWAZA WORLD SHIZUOKA)
2.KENTARO IIZUKA(SHINKAI)

MASTER MEDIO
1.MANAO KUMAGAI(ZENDO-KAI)
2.JULIO SHOGUN(JAWS)
3.TAICHI NAKATANI(JAWS)

MASTER2 PLUMA
1.HIROYUKI ONOKI(JAWS)
2.FUKATSU KOSKE(YAMA GYM)

MASTER3 PENA
1.EIICHIRO KOGA(TRUST)
2.TETSUHIRO TAKATSUKA(ZENDO-KAI)
3.TAKENOBU NAKAYAMA(JAWS)

ADULTO ABSOLUTO
1.SIBANYAN(ZENDO-KAI)
2.ALEX TORRES(TREERUL)

MASTER ABSOLUTO
1.NAOYUKI SATO(ZENDO-KAI)
2.TAKENOBU SUZUKI(ZENDO-KAI)
3.KENTARO IIZUKA(SHINKAI)

AZUL/青帯

PLUMA
1.FUMIYA TAKESHITA(JAWS)
2.GILHERME TAKEUCHI(JAWS)
3.GILHERME NAKAGAWA(CT)

LEVE
1.ELIVELTONNISHIMOTO(SEKITANI)
2.HAKKYNEN SILVA(JAWS)

MEDIO
1.CAUE HIEY(SEKITANI)
2.ELTON ONUKA(CT)

MASTER PENA
1.YUSUKE FUKAYAMA(TRUST)
2.KAORU ISOGUCHI(NEWAZA WORLD SHIZUOKA)

MASTER4 PESADO
1.MASSAMI SHIMIZU(JAWS)
2.SERGIO TAKINAMI(SEKITANI)
3.JIN HASEGAWA(TRUST)

ADULTO ABSOLUTO
1.CAUE HIEI(SEKITANI)
2.ELIVELTON ISHIMOTO(SEKITNAI)
3.GILHERME TAKEUCHI(JAWS)

MASTER3 ABSOLUTO
1.SERGIO TAKINAMI(SEKITANI)
2.EDSON IBATA(JAWS)
3.MASSAMI SHIMIZU(JAWS)

ROXA/紫帯

ADULTO MEDIO
1.TOSHIHIKO SEYA(TRUST)
2.TSUYOSHI KAWAMURA(CARPEDIEM)
3.TAKUMI MOMIYAMA(ICHIKEN TOYOHASHI)

MASTER PLUMA
1.SHINYA WATANABE(NEWAZA WORLD SHIZUOKA)
2.MITSUOMI TANAKA(JAWS)

ADULTO ABSOLUTO
1.TOSHIHIKO SEYA(TRUST)
2.CRISTIANO NAGATSUKA(SEKITANI)
3.TAKUMI MOMIYAMA(ICHIKEN TOYOHASHI)

MASTER3 ABSOLUTO
1.HIDEKAZU KAWAI (SHINKAI)
2.MITSUOMI TANAKA(JAWS)

MARRON/茶帯

ADULTO MEDIO
1.YUSUKE YAMAWAKI (NEX)
2.JORGE TISAO(JAWS)

MASTER MEDIO
1.ROGERIO YAMASHIRO(JAWS)
2.YASUYUKI SATOKAWA(NEWAZA WORLD SHINAGAWA)

ADULTO ABSOLUTO
1.YUSUKE YAMAWAKI (NEX)
2.JORGE TISAO(JAWS)
3.YASUYUKI SATOKAWA(NEWAZA WORLD SHINAGAWA)

PRETA.黒帯

MASTER 2
1.YUKINOBU TORI(JAWS)
2.KAMARAO SILVA(CT)
3.MARCELO AIHARA(SEKITANI)

TRAM POINT
1.JAWS JIU-JITSU 97P
2.SEKITANI GOLD TEAM 46P
3.TRUST JIU-JITSU 40P